fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Curriculum / Evaluare

image

Curriculum Prikindel

Grădiniţa Prikindel derulează procesul didactic respectând Curriculumul pentru învăţământul preşcolar (care îmbină ideile pedagogiei tradiţionale cu ideile pedagogiilor alternative), preluând principiile esenţiale ale învăţământului britanic. Cadrele didactice aplică metoda proiectelor tematice, în contextul unei învăţări centrate pe copil si isi proiecteaza activitati integrate variate.

Planul de învăţământ are o structură pe două niveluri de vârstă şi, în contextul unei învăţări centrate pe copil, încurajează eterogenitatea (abandonarea sistemului de constituire a grupelor pe criteriul cronologic). De asemenea, acesta prezintă o delimitare pe tipuri de activităţi de învăţare: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese şi activităţi de dezvoltare personală.

Programul anual de studiu este organizat pe cele sase mari teme: Cine sunt/ suntem?, Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cum planificăm/ organizăm o activitate?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să fiu.

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele tematice care urmează a se derula cu copiii.

Educaţia preşcolară din Gradinita Prikindel asigură stimularea diferenţiată a copilului pentru dezvoltarea intelectuală, socio-afectivă, psiho-motorie, estetică şi moral-civică, având la bază particularităţile specifice de vârstă.

Pronind de la acest obiectiv, gradinița propune copiilor care îi pășesc pragul o paletă variată de activități, un program instructiv-educativ bine conceput, conform nivelului de vrsta, in care sunt îmbinate armonios elemente din programa specifică nivelului preșcolar din România cu elementele de bază din Sistemul Britanic.

In gradinita Prikindel se desfășoară următoarele tipuri de activități, structurate pe DOMENII EXPERIENTIALE:

  • - DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE- activitati de educare a limbajului.
  • - DOMENIUL STIINTA- activitati matematice/ activitati de cunoasterea mediului.
  • - DOMENIUL OM SI SOCIETATE- activitati de educatie pt. societate/ activitati practice/ activitati gospodaresti/ educatie religioasa/ educatie igienico- sanitara/ educatie ecologica.
  • - DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV- activitati artistico- plastice (desen, pictura, modelaj)/ activitati muzicale.
  • - DOMENIUL PSIHOMOTRIC- activitati de educatie fizica.
În grădiniţa Prikindel, copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească singuri soluţii.

Grădiniţa Prikindel acordă o importanţă deosebită învăţării limbii engleze, acest fapt reflectându-se în calitatea cadrelor didactice (educatoare şi profesori români, dar şi profesor vorbitor nativ al limbii engleze), în strategiile didactice utilizate (metode traditionale si moderne si materiale didactice variate si diversificate) si in originalitatea activitatilor desfasurate zi de zi.

Evaluare Prikindel

Evaluarea prikindelului, pe tot parcursul anului scolar, are in vedere urmatoarele aspecte:

  • - DEZVOLTAREA PERSONALA, EMOTIONALA SI SOCIALA.
  • - DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI A ABILITATILOR DE COMUNICARE.
  • - DEZVOLTAREA PSIHO-MOTRICA.
  • - DEZVOLTAREA COGNITIVA.
Copiii sunt evaluati la inceput de an scolar (evaluarea initiala), in functie de proiectele tematice derulate la grupa (evaluarea continua) si la sfarsitul anului scolar (evaluarea finala).

Parteneri